Scroll to top

UNISTAV

Spoločnosť UNISTAV spol. s r.o. vznikla v roku 1992. Od tohto roku prešla dynamickým rozvojom a už dlhodobo pôsobí ako stabilná firma patriaca medzi najväčšie stavebné spoločnosti na Záhorí.

Hlavné zameranie našej spoločnosti je orientované na výstavbu inžinierskych stavieb (vodovodov, kanalizácií, miestnych komunikácií a pod.), ale vie zrealizovať aj výstavbu priemyselných objektov a obytných budov. Na vykonávanie týchto činností má naša spoločnosť kvalifikovaných vlastných pracovníkov.

Spoločnosť je stabilná – pôsobí na trhu už 30 rokov.